Go to Top

Privacyverklaring

Inleiding
Liaison is een eenmanszaak die ook werkt onder de handelsnamen Lia Hol en Zinin, kantoor houdt te (6721 CK) Bennekom aan Heidelaan 7 en ingeschreven staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09107969. Omdat Liaison de eerste handelsnaam is wordt in deze privacyverklaring over Liaison gesproken, deze privacyverklaring geldt echter voor alle gevoerde handelsnamen.
Liaison neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze Privacyverklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met welkom@liahol.nl.

Hoe gebruikt Liaison jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Liaison persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Liaison voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Liaison worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:           Financiële administratie
Gegevens:            bedrijfsnaam, factuuradres, bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), openstaand saldo
Grondslag:          wettelijke verplichting
Bewaartermijn:  zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:            Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:             naw-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de  dienst   te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
Grondslag:           uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:   zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:            Facturatie
Gegevens:             naw-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
Grondslag:           uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:  zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:                Nieuwsbrief
Gegevens:                 naam, naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer
Grondslag:               gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:  commercieel belang
Bewaartermijn:      zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Liaison heeft gegevens over jou, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.
Wat zijn jouw rechten? Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

  • Beperken van de verwerking Je hebt, onder voorwaarden, het recht om Liaison te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
  • Recht van bezwaar Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Liaison of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
  • Gegevensoverdracht Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Liaison te verkrijgen. Liaison zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
  • Toestemming intrekken In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Liaison je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
  • Reactie door Liaison Een verzoek kan verstuurd worden naar welkom@liahol.nl. Liaison zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Liaison een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Liaison je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.
  • Ontvangers van de persoonsgegevens Het kan zijn dat Liaison verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Liaison ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van websites kunnen worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. Liaison maakt geen gebruik van cookies.

Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over deze Privacyverklaring en de wijze waarop Liaison je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar welkom@liahol.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Liaison jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar welkom@liahol.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.


  

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *