Go to Top

De logica van leven

Uit een breed onderzoek destilleerden Wheatley en Kellner-Rogers een aantal principes, de logica van leven.

Alles is in een constant ontdekkings- en creatieproces.
Alles verandert continu: individuen, systemen, regels. Zelfs verandering verandert. Ieder organisme creëert nieuwe regels.

Leven gebruikt wanorde om goed geordende oplossingen te vinden.
Leven teert op overbodigheid, vaagheid en oneindige trial and error experimenten om uit te vinden wat werkt.

Leven wil uitvinden wat werkt, niet wat ‘goed’ is.
Elke oplossing is per definitie tijdelijk. Het vermogen te blijven veranderen, houdt een organisme levend.

Leven creëert steeds meer mogelijkheden, omdat het zich richt op kansen.
Mogelijkheden verwekken meer mogelijkheden. Het aantal mogelijkheden is oneindig.

Leven voelt zich aangetrokken tot orde.
Leven experimenteert tot er een vorm ontstaat die een diversiteit aan leden van het systeem ondersteunt. Het systeem creëert stabiliteit.

Leven organiseert zich rond identiteit.
Elk levend wezen handelt om zichzelf te ontwikkelen en te beschermen. Identiteit is het filter dat ieder organisme en systeem gebruikt om de wereld te begrijpen.

Alles participeert in de creatie en ontwikkeling van zijn buren.
Er bestaan geen outsiders. Geen enkel systeem dicteert de condities van het andere. Alles werkt samen om de condities te scheppen voor hun wederzijdse afhankelijkheid.

 

Bron:
Wheatley, Margaret J., (1998). A simpler way. Berrett Koehler Publishers, San Francisco.

Gepubliceert op http://www.duurzaamnieuworganiseren.nl/2015/01/de-logica-van-het-leven/ op 15 01 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *